Pages

TT gör falska påståenden – Bevis hittat!

Uppföljning på gårdagens inlägg.

Jag har ännu inte fått något svar ifrån TT, Sveriges största nyhetsbyrå, och började leta lite till efter statistik som påståendet “Fler människor dödas i Sverige av legala vapen än av illegala” skulle kunna baseras på.

Anledningen till att jag reagerade på det är att min uppfattning är den motsatta, men tyvärr har jag tidigare inte kunnat bevisa det eftersom sådan statistik inte finns. Därför var jag försiktig igår och avstod från att dra förhastade slutsatser och skälla på TT med risk för att bli överbevisad.

Tyvärr har jag nu hittat beviset för att TT gör osanna påståenden som råkar vara politiskt korrekta. Mitt förtroende för TT som en bra källa är nu obefintligt, och hamnar på listan över källor som kräver extra faktaverifiering (jag dubbelkollar alltid redan).

För att kunna säga att legala vapen orsakar fler dödsfall än illegala måste man först veta om vapnen som orsakar dödsfall är legala eller illegala – det säger sig självt.
Uppgifter om huruvida ett vapen som används vid ett brott var legalt eller illegalt registreras i dagsläget inte av Polisen i samband med brottsutredningar. Istället klumpas alla brott där vapen förekommer ihop till “brott som begås med vapen”.

Just därför kan det inte finnas någon statistik över hur många dödsfall som orsakas av legala jämfört med illegala vapen, och TT uppfinner bevisligen fakta. Det som bevisar TT:s lögn kan däremot eventuellt verifiera påståendet i framtiden – Motion 2008/09:Ju422, inlämnad den 7 oktober 2008 av Bengt-Anders Johansson (m).

Denna motion är inte behandlad ännu, men om den går igenom kommer statistik kunna skapas som stödjer TT:s påstående. Förhoppningsvis, och troligtvis, kommer den att säga det motsatta, och ge legala vapenägare bättre rättssäkerhet när hårdare lagar föreslås.

Problemet med sådan statistik är tyvärr att den kan vara svår att göra. Först måste man fastställa om ett vapen som används vid brott är lagligt eller inte i lejonparten av fallen. För att göra detta måste man hitta det, något som är lättare när det rör sig om legala vapen. Desto grövre brott, desto större anledning att göra sig av med vapnet –Palmevapnet saknas exempelvis fortfarande.

Det är således stor risk att sådan statistik blir missvisande, men om den införs och kan säkerställas så kommer den tveklöst bli mycket uppskattad.

Hur tidningarna skulle kunna se ut…

Ett exempel på hur tidningarna skulle kunna se ut om samma brott utförda på olika sätt granskades likadant. En del är snott direkt från tidningar med nyckelord utbytta, en del är skrivet i samma stil som liknande artiklar skrivs i. Alla namn och platser är fejkade/ironiska. Varning för “stor” bild (över 800 kb). Beerware.

En tidning i en annan värld