Pages

Unsinkable Submarines? / Osänkbara ubåtar?

English: Is building an unsinkable submarine a good or a bad thing?
Svenska: Är det bra eller dåligt om man bygger en osänkbar ubåt?

Hur tidningarna skulle kunna se ut…

Ett exempel på hur tidningarna skulle kunna se ut om samma brott utförda på olika sätt granskades likadant. En del är snott direkt från tidningar med nyckelord utbytta, en del är skrivet i samma stil som liknande artiklar skrivs i. Alla namn och platser är fejkade/ironiska. Varning för “stor” bild (över 800 kb). Beerware.

En tidning i en annan värld